Make your own free website on Tripod.com

4 ÖZ KAYNAKLAR

 


410   SERMAYE – TP

411   SERMAYE – YP

412   ÖDENMEMİŞ SERMAYE – TP

413   ÖDENMEMİŞ SERMAYE – YP

420   KANUNİ YEDEK AKÇELER

430   İHTİYARİ YEDEK AKÇELER

440   BANKA SABİT KIYMET YENİDEN DEĞERLEME FONU – TP

441   BANKA SABİT KIYMET YENİDEN DEĞERLEME FONU – YP

442   İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR SABİT KIYMET YENİDEN DEĞERLEME KARŞILIĞI (BAĞLI MENKUL KIYMETLER ARASINDA İZLENİLEN İŞTİRAK AMAÇLI DİĞER ORTAKLIKLAR DAHİL) – TP

443   İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR SABİT KIYMET YENİDEN DEĞERLEME KARŞILIĞI (BAĞLI MENKUL KIYMETLER ARASINDA İZLENİLEN İŞTİRAK AMAÇLI DİĞER ORTAKLIKLAR DAHİL) – YP

444   MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ FONU – TP

445   MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ FONU – YP

450   KÂR VE ZARAR

452   GEÇMİŞ YILLAR KÂR VE ZARARI