Make your own free website on Tripod.com

8 FAİZ DIŞI GİDERLER

 


810   PERSONEL GİDERLERİ – TP

811   PERSONEL GİDERLERİ – YP

820   PROVİZYONLAR – TP

821   PROVİZYONLAR – YP

830   VERGİ, RESİM, HARÇLAR VE FONLAR – TP

831   VERGİ, RESİM, HARÇLAR VE FONLAR – YP

840   TP İŞLEMLERDEN VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER

841   YP İŞLEMLERDEN VERİLEN KOMİSYON VE ÜCRETLER

850   AMORTİSMAN GİDERİ – TP

851   AMORTİSMAN GİDERİ – YP

861   KAMBİYO ZARARLARI

870   SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ZARARLARI – TP

871   SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ZARARLARI – YP

880   DİĞER İŞLETME GİDERLERİ – TP

881   DİĞER İŞLETME GİDERLERİ – YP

882   DİĞER GİDERLER VE ZARARLAR – TP

883   DİĞER GİDERLER VE ZARARLAR – YP

890   OLAĞANÜSTÜ GİDERLER – TP

891   OLAĞANÜSTÜ GİDERLER – YP