Make your own free website on Tripod.com

TEK DÜZEN
HESAP PLANI
İZAHNAMESİ

                                                                   

0 DÖNER DEĞERLER

1 KREDİLER

2 BAĞLI DEĞ.D. AKT.

3 MEVDUAT

4 ÖZKAYNAKLAR

5 FAİZ GELİRLERİ

6 FAİZ GİDERLERİ

7 FAİZ DIŞI GELİRLER

8 FAİZ DIŞI GİDERLER

9 NAZIM HESAPLAR