Make your own free website on Tripod.com

010     KASA – TP :

 

                  Ülkemizde tedavülde bulunan banknot ve madeni paraların bankaya yatırılmasından veya çekilmesinden kaynaklanan işlemlerin kaydedildiği bir hesaptır. Kasa mevcudu yalnızca Türk Parası değerlerden oluşur. Kasaya girişler hesaba borç, kasadan çıkışlar ise alacak olarak kaydedilir. Bu hesap aktif nitelikli olup bakiyesi Türk Parası mevcudunu gösterir. Açılış ve kapanış kayıtları dışında, bu hesaba mahsup yolu ile hiçbir kayıt yapılamaz.

 

                  Şube kasası her iş günü sonunda Vezne Yönetmeliği gereğince şube yetkilileri tarafından sayılır. Sayımda noksan çıkması halinde noksan kısım 280.02 BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR-TP / Kasa Noksanı hesabına borç, bu hesaba alacak kaydedilir. Sayımda fazla çıkması halinde ise bu hesaba borç, 392.01 ALACAKLI GEÇİCİ HESAPLAR-TP / Kasa Fazlalıkları hesabına alacak yazılır.

 

                  2 nüsha zabıt düzenlenir. Zaptın bir tanesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ ne gönderilir, diğeri ise şubede muhafaza edilir. Kasa noksanında, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ nün talimatı beklenir ve gelen talimata göre hareket edilir.