Make your own free website on Tripod.com

011     EFEKTİF DEPOSU :

 

                  Alım satım konusu yapılan yabancı paraların sabit fiyat üzerinden kaydedildiği aktif nitelikli bir hesaptır. Türlerine göre satın alınan efektifler bu hesaba borç, satışı yapılan efektifler de alacak kaydedilir. Hesap sabit fiyat üzerinden çalıştığı için dönem sonlarında evalüasyon işleminden geçirilerek bakiyesi Türk parasına dönüştürülür.

 

                  (25.11.1997 tarih ve 7823 no.lu Sirküler) Şubelerimizin kasalarında bulunan fazla efektiflerin değerlendirilmesi veya şubelerimizin ihtiyaç duydukları efektifin temin edilmesi biçimi Fon Yönetimi Müdürlüğü’ nce kararlaştırılır.

 

                  Fon Yönetimi Müdürlüğü’ nce verilen bilginin ardından gerekli muhasebeleştirme ve amir şube sıfatıyla dekont çıkartılması işlemi Dış İşleri Müdürlüğü’ nce yerine getirilir. Dış İşleri Müdürlüğü’ nce çıkartılan dekont, işlemin mahiyetini belirtir açıklama ile birlikte şubelerimizde “9612 Online Mesaj Bilgileri” işlem adımından izlenebilir.

 

                  Şubelerimiz 9612 no.lu işlem adımından elde ettikleri bilgilerden yola çıkarak gerekli mahsup fişini keserler. Eğer, başka bankalardan (muhabirden) şube ihtiyacı olarak efektif alınması halinde; şubeler “4187 Muhasebe Hesabı Borç / (Lehdar) ŞCH Alacak Fiş Kesilmesi” işlem adımından 011 EFEKTİF DEPOSU (TCMB: 9394) hesabına borç ve 291 ŞCH-YP hesabına alacak vererek muhasebeleştirirler. Eğer, başka bankalar (muhabir) üzerinden ihtiyaç fazlası efektifin devri halinde; şubeler “4189 (Lehdar) ŞCH Borç / Muhasebe Hesabı Alacak Fiş Kesilmesi” işlem adımından 291 ŞCH-YP hesabına borç ve 011 EFEKTİF DEPOSU (TCMB: 10394) hesabına alacak vererek muhasebeleştirirler. 291 ŞCH-YP hesabı için istatistik kodu kullanılmayacaktır.